Sunday, February 23, 2014

Strange animal: man

विचित्र प्राणी हो मानिस । गृहनिर्माण गर्दा उज्यालाका लागि झ्याल हाल्छ पहिला अनि त्यै उज्यालो छेक्नलाई पर्दा हाल्छ पछिबाट ।

No comments: